ارزش هاي بنیادین

1398/3/29 0:0

ارزش هاي بنیادین دانشکده HSEEM

·       توجه به اصول س. ا. م (HSE) در کلیه امور صنعتی و اقتصادی  

·       پایبندي به مسائل شرعی

·       احترام به خلاقیت و نوآوري

·       توجه به بیماری‌هاي شغلی خاص در حوزه سلامت

·       خودکفایی و عدم وابستگی

·       خودباوري

·       پایبندي به مقررات داخلی و بین‌المللی

·       توجه به ارزش‌هاي اخلاقی و اصول حرفه اي

·       ارتقاي سطح علمی و توجه به یادگیري مستمر

·       پایبندي به اهداف سند چشم انداز و برنامه چهارم

·       تولید ثروت مبتنی بر دانش

·       ارتقاي سلامت جامعه با هدف مندي نظام ملی نوآوري

·       استقلال و خودباوري با حفظ تعاملات بین المللی

·       پیشتازي علمی در منطقه

·       تربیت پژوهشگران و متخصصان تراز اول بین المللی

·       توجه به منابع بومی و ارزش هاي ملی


تاریخ بروز رسانی:   29 خرداد 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >