اهداف استراتژیک

1398/3/29 0:0

 

اهداف استراتژیک دانشکده HSEEM

·       رفع کامل نیاز به نیروهاي تخصصی شاغل در عرصه خدماتی, آموزشی و پژوهشی س. ا. م

·       کسب رتبه اول در تولید علم در س. ا. م  در منطقه

·       دستیابی به فناوري تشخیص‌هاي مولکولی در س. ا. م

·       به دست آوردن سهم اول بازار در ارائه خدمات س. ا. م  منطقه

·       انتقال مفاهیم اساسی دانش س. ا. م  به کلیه سطوح تحصیلی و آحاد جامعه

·       ارتقاي سطح علمی و دانش فنی س. ا. م  کشور و کسب سهم علمی شایسته در عرصه جهانی

·       ارتقاي سیستم نظارتی در حد مقبولیت به عنوان یک مرجع منطقه اي

·       صادرات خدمات  س. ا. م  به کشورهای حوزه خلیج فارس

·       دستیابی به روش‌هاي درمان و تشخیص بیماري‌هاي  شغلی و محیطی  

·       تبدیل شدن به قطب منطقه‌اي در آموزش س. ا. م

·       تاسیس مراکز تحقیقاتی س. ا. م 

·       ارتقاء کیفیت اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان

·       کمک به هدف استراتژیک توسعه پایدار و ارتقاء سلامتکارگران و افراد بومی مناطق صنعتی

·       شناسایی، پیگیری و کنترل حوادث و سوانح در محیط های کاری صنایع استان و کشور

·       حفظ و ارتقاء زیست بومهای محلی و منطقه ای

کلمات کلیدی:
اهداف     استراتژیک؛     دانشکده     HSE    

تاریخ بروز رسانی:   29 خرداد 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >