راهبردها

1398/3/29 0:0

راهبردهای دانشکده HSEEM

·       بازنگري دوره ای برنامه هاي آموزشی هر دوره توسط وزارت های بهداشت و علوم

·       تسهیل در ایجاد و گسترش رشته هاي مورد نیاز مرتبط با س. ا. م توسط شوراي گسترش وزارت های بهداشت و علوم

·       تسهیل در راه اندازي  رشته هاي مختلف post doc

·       تسهیل در اعطاي فرصت هاي مطالعاتی و ترددي داخلی و خارجی

·       گنجاندن مباحث س. ا. م در کتب مقاطع مختلف تحصیلی پیش از دانشگاه

·       گنجاندن واحدهاي درسی س. ا. م  در مقاطع تحصیلی رشته¬هاي مرتبط 

·       تاسیس پاركهاي علمی و تفریحی

·       بهره گیري از امکانات رسانه هاي عمومی، کتاب ها و نشریات

·       تعریف دوره­هاي بازآموزي و کارگاه­هاي آموزشی در زمینه س. ا. م براي کلیه دانش­آموختگان رشته ­هاي مرتبط

·       برگزاري دوره­هاي کوتاه مدت پیشرفته و تخصصی

·       افزایش اعزام هیأت علمی به مراکز معتبر داخل و خارج به عنوان فرصت مطالعاتی

·       بررسی ظرفیت­هاي انسانی، تخصصی، ساختاري و سرمایه­اي

·       توجه به شرایط خاص ژئوپلتیک کشور و منطقه

·       اعطاي اعتبارات تشویقی و وامهاي کم­بهره براي مراکز فعال

·       تسهیل در ایجاد و گسترش مراکز تحقیقاتی مرتبط با س. ا. م  توسط شوراي گسترش وزارت های بهداشت و علوم

·       واگذاري بخشی از تحقیقات مورد نیاز دولت از طریق برون سپاري به بخش خصوصی

·       شناسایی توانمندي­هاي علمی و تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه­ها و تهیه بانک اطلاعاتی

·       تطابق ظرفیت­هاي تخصصی مراکز با نیازمندی­ها

·       ابلاغ ماموریت به مراکز تخصصی محوري

·       تخصیص بودجه بر مبناي وظیفه محوري

·       تدوین استانداردها و دستورالعمل­هاي ملی

·       برگزاري کارگاه­هاي آموزشی

·       کنترل و پایش روند اجراي دستورالعمل­ها و استانداردهاي ملی

·       ایجاد شبکه­هاي تحقیقاتی و کارگروه­هاي تخصصی مجازي

·       کنترل و پایش روند تحقیقات

·       نیاز سنجی مشکلات بهداشتی منطقه­اي و بین‌المللی

·       آموزش پژوهشگران در خصوص پتنت و مراحل ثبت آن

·       انتخاب مناطق هدف بر اساس نیاز منطقه، آسیب پذیر­ی­ها، ظرفیت­هاي علمی، تخصصی و سرمایه­گذاري

·       نظارت و ارزیابی عملکردي مراکز بر اساس سیاست­هاي دولت

·       تخصیص بودجه و تامین اعتبار لازم براساس برنامه و عملکرد

·       تسهیل در شرایط ایجاد مراکز ارائه خدمات س. ا. م  در بخش دولتی و خصوصی

·       فراهم آوردن شرایط انتقال فناوري و شرکت در نمایشگاه­هاي منطقه­اي و تبلیغ از طریق
سفارتخانه هاي
ایران

·       بازنگري قوانین، فراهم آوردن تسهیلات مالی و رفع موانع دیگر به منظور ایجاد تسهیل در ایجاد مراکز خدمات ایجاد یک مرکز تحقیقات در هر استان

·       تعیین مأموریت براي هر مرکز و دانشگاه

·       فراهم آوردن مقدمات جذب دانشجوي خارجی و برگزاري دوره به زبان انگلیسی

·       حمایت تشویقی از ثبت پتنت

·       ارائه وام طولانی مدت جهت تجاري سازي محصول از پتنت

·       اعطاي بودجه­ي آموزشی تحصیلات تکمیلی بر مبناي شاخص تعداد کارشناسی ارشد و دکتري

·       اعطاي بودجه­ي حمایتی و تشویقی به پایان نامه­ها س. ا. م   

·       اعطای جایزه  صادرات تولید و ارائه خدمات

·       حمایت از جذب هیات علمی جدید به گروه­ها، مراکز و بخش­هاي تازه تاسیس مرتبط با س. ا. م   

·       تشویق در گرفتن دانشجوي مشترك با استادان خارج از کشور

·       اختصاص اعتبارات ویژه به پروژه­هاي اولویت­دار

·       اعطای وامهاي بلاعوض بلند مدت براي حمایت از  شرکت­های فعال  

·       ایجاد و گسترش رشته­هاي مورد نیاز مرتبط با س. ا. م  در مراکز آموزشی و پژوهشی

·       تعریف و اعطاي پست­هاي سازمانی هیات علمی متناسب جهت جذب نخبگان خارج کشور

·       وارد نمودن مباحث س. ا. م  در دوره­هاي آموزش مداوم

·       روزآمدسازي توانمندي متخصصان س. ا. م در اجراي کارگاه­ها و دوره­ها

·       تعویض و مسؤولیت ها به صورت انتخابی به افراد بر اساس تخصص و تجربه

·       تهیه کمیته­هاي مشترك کاري با وزارتخانه­هاي مربوطه

·       شناسایی مراکز همکاري بین‌المللی

·       تهیه پروتکل هاي همکاري مشترك

·       تهیه لوایح پیشنهادي به دولت و مجلس

·       حمایت مالیاتی از بخش خصوصی

·       ایجاد شبکه­هاي عامل منطقه­اي بر حسب اولویت­هاي پژوهشی

·       اولویت دادن به مراکز رشد و پارک­هاي فناوري و واحد­هاي ویژه و کارآمد دولتی و خصوصی

·       حمایت­هاي مالی و معنوي از فعالیت­هاي ریسک­پذیر محققین در زمینه س. ا. م   

·       معافیت مالیاتی براي تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات س. ا. م  

·       اختصاص حمایت تشویقی از مؤسسات فعال در حوزه ارائه خدمات توریسم درمانی و جذب دانشجویان خارجی بر اساس در آمد مستند سالیانه

·       ایجاد مراکز توریسم درمانی از جمله ایجاد دهکده­هاي سلامت

·       تضمین امنیت سرمایه­گذاري خارجی و داخلی

·       پرداخت جایزه به شرکت­ها و موسسات صادر کننده خدمات و تولیدات حوزه  س. ا. م  سالیانه

·       کمک به تبدیل ایده و ثبت اختراع ملی و بین‌المللی به محصول در حوزه س. ا. م   

·       شناسائی نقاط ضعف و قوت در خصوص قوانین و مقررات مورد نیاز و تلاش براي تصویب مقررات حمایتی لازم تدوین استانداردهاي ملی

·       تلاش براي آگاه سازي و تحت تاثیر قرار دادن مسؤولین در زمینه س. ا. م 

·       تلاش براي تغییر ساختار مدیریت تحقیقات و مراکز تحقیقاتی با توجه به تجربه و استاندارد جهانی

·       تلاش براي تغییر مقررات دست­و­پاگیر و ممانعت کننده پیشرفت سریع در عرصه­هاي نوین

·       در اختیار قرار دادن فضاها و امکانات بخش دولتی براي تحقیق و تولید بخش خصوصی

·       افزایش تعداد مجلات ISI و مجلات به زبان فارسی در حوزه­های س. ا. م 

·       ایجاد الزام قانونی براي پژوهشگران و محققین در راستاي ماموریت­گرا نمودن پژوهش

·       ایجاد زمینه لازم قانونی در راستاي افزایش تعاملات تجاري با خارج کشور

کلمات کلیدی:
راهبردها         دانشکده     HSE    

تاریخ بروز رسانی:   29 خرداد 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >